19. máj 2017 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac  
  9. máj 2017 Pozývame Vás na Deň Matiek viac  
  11. apríl 2017 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac  
  10. apríl 2017 Prerušenie distribúcie elektriny viac  
  3. apríl 2017 Návrh VZN - Zrušenie VZN o slobodnom prístupe k informáciám viac  
  3. apríl 2017 Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska viac  
  2. marec 2017 Územný plán KSK viac  
  8. február 2017 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oreské viac  
  7. február 2017 Pozvánka na Detský karneval viac  
  12. január 2017 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac  
  4. január 2017 Pozrite si Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností pre rok 2017 viac  
  23. december 2016 Pozrite si plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 viac  
  21. december 2016 Pozrite si návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č.1/2016 viac  
  5. december 2016 Pozývame Vás na zasadnutie OcZ...  
  2. december 2016 Pozývame Vás na Silvestrovskú zábavu v Oreskom  
  30. november 2016 Pozývame Vás na podujatie Rozsvietenie vinaočného stromčeka a Mikuláš  
  25. november 2016 Pozrite si návrh dodatku č.1 k VZN o miestnych daniach viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh dodatku č.1 k VZN o poplatkoch vyberaných obcou viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2017... viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2017... viac  
  20. október 2016 Poďakovanie Nadácii SPP za finančný príspevok viac  
  19. september 2016 Pozývame Vás na zasadnutie OcZ...  
  25. august 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  30. júl 2016 Pozrite si noviny Pod Bukovinou...  
  6. jún 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  26. máj 2016 Pozývame Vás na oslavu Dňa detí 28. mája 2016 o 13:30  
  26. máj 2016 Pozrite si návrh VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oreské... viac  
  1. apríl 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  17. marec 2016 Pozrite si návrh VZN č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám... viac  
  15. marec 2016 Pozrite si návrh VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské... viac  
  14. marec 2016 Pozrite si návrh VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Oreské – Prevádzkový poriadok pohrebiska... viac  
  26. február 2016 OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov v k. ú. Oreské viac  
  19. február 2016 OZNÁMENIE: Záverečné stanovisko k projektu Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko. viac  
  21. december 2015 Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  18. december 2015 Pozrite si návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2016... viac  
  10. december 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  10. december 2015 OZNAM PRE POTREBY POLITICKÝCH STRÁN:
Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Oreské  pre „Voľby  do národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016“ na e-mail adresu: oreske@3gpsnet.sk
   
  25. november 2015 Pozrite si návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady... viac  
  22. november 2015 ROHODNUTIE predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR viac  
  19. november 2015 Pozrite si návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2016... viac  
  18. november 2015 Pozrite si návrh VZN o výlepných miestach na vylepovanie volebných a reklamných plagátov... viac  
  3. november 2015 Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  2. november 2015 Pozrite si návrh VZN o určení súpisného čísla... viac  
  26. október 2015 Pozrite si návrh VZN o sťažnostiach a petíciách... viac  
  21. október 2015 POZVÁNKA: Pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov obce Oreské, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25. 10. 2015 o 17:00 v spoločenskej miestnosti. viac  
  20. október 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  18. september 2015 OZNÁMENIE o začatí stavebného konania viac  
  11. september 2015 Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  31. august 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  19. august 2015 OZNÁMENIE: Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko – správa o hodnotení. Správa o hodnotení je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Oreskom. viac  
  8. júl 2015 Obecné zastupiteľstvo v Oreskom zasadlo tohto roku tretíkrát... viac  
  12. jún 2015 Obec Oreské a PZ Javorina Oreské Vás pozývajú na Výstup na Jasenovský hrad  
  12. jún 2015 Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  7. máj 2015 Pozývame Vás na oslavu Dňa matiek 10. mája 2015 o 15:00. V programe vystúpi DFSk Hatalovčan a deti a mládež z obce Oreské.    
  20. apríl 2015 Obecné zastupiteľstvo v Oreskom zasadlo tohto roku tretíkrát... viac  
  31. marec 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  19. marec 2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom riadnom tohtoročnom zasadnutí... viac  
  9. marec 2015 Obecné zastupiteľstvo v Oreskom vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Oreské. Voľba sa uskutoční 7. 4. 2015 na zasadnutí OcZ... viac  
  19. február 2015 Obecné zastupiteľstvo sa zíšlo na prvom riadnom zasadnutí v roku 2015 ... viac  
  7. február 2015 Pozrite si nové zloženie komisií OcZ, ich náplň práce... viac  
  26. január 2015 Pozývama Vás na Detský karneval s diskotékou, ktorý sa uskutoční v Spoločenskej miestnosti v obci Oreské v nedeľu 1.2.2015 o 15:00 hod.  
  27. december 2014 SILVESTER 2014: Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na SILVESTROVSKÉ POSEDENIE, ktoré sa uskutoční v Spoločenskej miestnosti v obci Oreské dňa 31.12.2014 o 20:00 hod. Tešiť sa môžete na ...  
  27. november 2014 Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa ujme funkcie novozvolená starostka obce a poslanci Obecného zastupiteľstva.    
  19. november 2014 Obecné zastupiteľstvo zasadlo v tomto volebnom období poslednýkrát... viac  
  4. november 2014 Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, posledné v tomto volebnom období.    
  16. október 2014 Chcete vedieť, kto bude riadiť obec po voľbách? Tu je zoznam kandidátov na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.    
  10. október 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  12. august 2014 OZNAM: Dôležité informácie k voľbám do orgánov samosprávy obce ... viac  
  1. júl 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  28. máj 2014 Pozrite si, ako to vyzeralo na tohtoročnej oslave Dňa matiek ... viac    
  21. marec 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  11. január 2014 Kalendár zberu odpadu pre rok 2014 nájdete tu.    
  23. december 2013 Pozývame Vás na vianočné posedenie pri jedličke... viac    
  23. december 2013 Na riadnom zasadnutí schválilo OcZ dve VZN,... viac  
  8. novembra 2013 Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí... viac  
  8. novembra 2013 Pozrite si prevádzkový poriadok novozriadenej obecnej posilňovne...  
  5. augusta 2013 Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo okrem iného aj Záverečný účet obce Oreské za rok 2012... viac  
  8. júl 2013 Pozývame Vás na valné zhromaždenie lesného pozenkového spoločenstva... viac  
  13. máj 2013 Pozývame Vás na oslavu Dňa matiek... viac    
  13. máj 2013 Na riadnom zasadnutí OcZ... viac  
  22. marec 2013 Pozrite si rozpočet obce Oreské schválený Obecným zastupiteľstvom.  
  4. február 2013 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí, kde okrem iného schválilo zmeny vo viacerých VZN.  
  29. december 2012 Pozývame Vás spoločne privítať nový rok 2013 – začíname 31.12. o 19:00. viac    
  29. december 2012 Informácie o zbere odpadu v roku 2013 nájdete tu.    
  28. december 2012 Oznámenie o zámere: Obec Oreské ... viac    
  3. december 2012 Na svojom mimoriadnom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Oreskom prejednávalo situáciu okolo ťažby dreva v lese Ivanoška.  
  12. november 2012 Obecné zastupiteľstvo sa svojom riadnom zasadnutí okrem iného upravilo rozpočet obce na rok 2012 a schválilo VZN č. 14/2012 o správnych poplatkoch (prehľad spávnych poplatkov).  
  16. august 2012 Pozrite si Výročnú správu obce Oreské za rok 2011.    
  16. august 2012 Obecný úrad vyhlasuje výzvu na ... viac    
  16. august 2012 Prečítajte si uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
  10. júl 2012 Pozrite si Záverečný účet obce za rok 2011.    
  5. jún 2012 Obecný úrad vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom... viac    
  5. jún 2012 Prečítajte si podrobnosti z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  
  30. máj 2012 Pozrite si, ako to vyzeralo na oslave Dňa matiek.    
  2. apríl 2012 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom schválilo cenové ponuky na dokumentáciu súvisiacu s protipovodňovými opatreniami.  
  15. marec 2012 V predčasných voľbách do NRSR zo 405 oprávnených voličov platný hlasovací lístok odovzdalo 261. Pozrite si podrobné výsledky hlasovania v našej obci.    
  6. marec 2012 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí, okrem iného schválilo VZN č. 13/2012 o organizácii miesteho referenda.  
  17. január 2012 Aktuálne číslo obecných novín Pod Bukovinou si môžete prečítať aj na internete...  
  29. december 2011 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na záverečnom riadnom zasadnutí v roku 2011, kde o. i. schválilo aj rozpočet obce Oreské na rok 2012.  
  27. december 2011 Kalendár zberu odpadu pre rok 2012 nájdete tu.    
  9. december 2011 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 1. 12. 2011 schválilo VZN č. 11/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 12/2011 o poplatkoch vyberaných obcou.    
  9. november 2011 Pozrite si podrobný návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2012.    
  23. september 2011 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí.  
  23. september 2011 Pozrite si aktuálny sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Oreské.    
  2. september 2011 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na treťom tohoročnom riadnom zasadnutí.  
  5. august 2011 V uplynulých dňoch vyšlo historicky prvé číslo obecných novín Pod Bukovinou.  
  23. jún 2011 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí.  
  5. jún 2011 Za budovou spoločenskej miestnosti bolo slávnostne otvorené detské ihrisko. foto  
  31. máj 2011 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na druhom tohoročnom riadnom zasadnutí. Okrem iného zvolilo hlavnú kontrolórku obce a knihovníčku Obecnej knižnice.  
  15. apríl 2011 V najbližších dňoch bude vybudované v našej obci detské ihrisko. Ako bude vyzerať, si môžete pozrieť tu.  
  3. marec 2011 Obec Oreské vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na 27. 5. 2011.    
  3. marec 2011 Obec Oreské vyhlasuje konkurz na pracovné miesto knihovníka na 27. 5. 2011.    
  28. február 2011 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na prvom tohoročnom riadnom zasadnutí. Okrem iného schválilo VZN č. 10/2011 – „Povodňový plán záchranných prác obce Oreské“.  
  27. január 2011 Od 1. januára 2011 vyplýva obciam podľa zákona č. 546/2010 Zb. povinnosť zverejňovať dokumenty týkajúce sa finančných vzťahov obcí. Obec Oreské preto zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky súvisiace s činnosťou obce.    
  21. december 2010 Novozvolené obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom ustanovujúcom zasadnutí, na ktorom okrem iného zriadilo 6 komisií a zvolilo ich členov.  
  14. december 2010 Oboznámte sa so zmenami súvisiacimi so zberom odpadu v roku 2011. viac    
  28. november 2010 Vo voľbách do samosprávy obcí bol za starostu obce Oreské zvolený Milan Havrilčák a za poslancov OcZ boli zvolení Miroslav Harvilčák, Michal Chorcholič, Ján Béreš, Matúš Šimko a Eva Havrilčáková. Pozrite si podrobné výsledky.    
  12. november 2010 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na piatom tohoročnom riadnom zasadnutí. Okrem iného schválilo pozmenený rokovací poriadok.  
  8. október 2010 Miestna volebná komisia zaregistrovala 3 kandidátov na funkciu starostu obce, o 5 poslaneckých kresiel sa bude uchádzať 16 kandidátov.    
  31. august 2010 Oznámenie: Rozhodnutím predsedu NR SR č. 225/2010 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 27. november 2010. viac    
  20. august 2010 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na štvrtom tohoročnom riadnom zasadnutí.  
  28. jún 2010 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na treťom tohoročnom riadnom zasadnutí.  
  30. apríl 2010 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na druhom tohoročnom riadnom zasadnutí.  
  1. marec 2010 Do platnosti vstúpili Zásady hospodárenia obce schválené OcZ na zasadnutí 26. 2. 2010. Ponúkame Vám ich úplné znenie.  
  26. február 2010 Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na prvom tohoročnom riadnom zasadnutí.  
  13. február 2010 V týchto dňoch bola spustená oficiálna stránka obce Oreské. Veríme, že sa stane zdrojom užitočných informácii pre obyvateľov i turistov.    
         
         
         
         
         
         
         
 
  Aktuálne verejné obstarávania obce Oreské
  Úradné oznamy
  65762 návštev
 
1 online
  in-pocasie.sk
 
 
Google
 
Kurzový lístok EUR
22. 5. 2017
USD 1,1243
CZK 26,488
GBP 0,86353
HUF 308,65
PLN 4,1927
HRK 7,4415

  zdroj: ECB